Adatvédelem

Menekültként

Utolsó frissítés: 2022. május

A weboldal https://eu4ua.org/ (a továbbiakban: "Weboldal"), amelyet a EU4UA társulás (a továbbiakban: "EU4UA" vagy "mi"), egy meccskészítő weboldal, amely összeköti:

 • Ukrán menekültek, akik sürgősségi lakhatást keresnek az országukban zajló jelenlegi háború miatt, és a házigazdák felajánlották, hogy ideiglenesen ingyenesen szállásolják el őket;
 • Az ukrán menekültek, akik a jelenlegi háború miatt keresnek munkát az országukban, és a tudósok olyan állásajánlatokat kínálnak, amelyek érdekelhetik őket.

A Weboldal és a nyújtott szolgáltatások elérése, böngészése és használata során Ön menekültként kötelezhető arra, hogy EU4UA személyes adatokkal magáról.

Ezeket a személyes adatokat törvény védi. Ennek eredményeként, EU4UA, mint adatkezelő, megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtott végre az Ön személyes adatainak védelme érdekében

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot , mivel hogy EU4UA felhasználja az Ön személyes adatait. Ez az adatvédelmi szabályzat kiegészíti a Használati feltételeinket – Refugee és minden olyan dokumentumot vagy értesítést, amely hivatkozhat a jelen adatvédelmi irányelvre. 

Ha bármilyen kérdése van, közvetlenül kapcsolatba léphet a EU4UA e-mailben küldve a infó @eu4ua.org.

1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL A EU4UA?

Minden olyan személyes adat, amelyet Ön a Weboldalon keresztül ad meg, vagy amikor EU4UA feldolgozzák a EU4UAnevezetesen:

Ezenkívül a Weboldal automatikusan összegyűjti a következő adatokat cookie-k és egyéb nyomkövetők segítségével :

Bizonyos típusú személyes adatok megadása szükséges vagy opcionális lehet, attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat szeretne kapni. A kötelező adatokat a gyűjtés helyén ilyenként jelöljük meg. Ha megtagadja a kötelező adatszolgáltatást, EU4UA előfordulhat, hogy nem tudja feldolgozni a kérését (pl. személyes fiók létrehozására vonatkozó kérés, a Weboldalon regisztrált házigazdákkal való párosítás stb.). 

2. MILYEN CÉLOKRA EU4UA FELHASZNÁLJA SZEMÉLYES ADATAIT?

EU4UA az Ön személyes adatait kizárólag a következő célokra dolgozza fel:

Célokra

Példák a személyes adatok felhasználására

Jogalapok

Személyes fiók létrehozása és kezelése

 • hogy létrehozza személyes fiókját menekültként
 • annak lehetővé tétele, hogy hitelesítse magát a weboldalon, és hozzáférjen annak szolgáltatásaihoz
 • lehetővé teszi, hogy szükség szerint frissítse személyes fiókját

A Felhasználási feltételek alkalmazása

Mérkőzések lebonyolítása a Weboldalon regisztrált házigazdákkal

 • hogy felvegyem Önt azon menekültek listájára, akiket ideiglenes szállásokon szeretnének befogadni (főleg Európa országaiban)
 • a házigazdák profiljának biztosítása
 • annak lehetővé tétele, hogy kapcsolatfelvételi kérelmet küldjön a házigazdának, ha érdekli a sürgősségi lakhatási javaslata

A Felhasználási feltételek alkalmazása

Párkeresés a toborzókkal

 • hogy elküldjük profilját azoknak a toborzóknak, akiknek olyan állásajánlatuk van, amely érdekli Önt

A Felhasználási feltételek alkalmazása

Kapcsolattartási/adatigénylések feldolgozása

 • a kapcsolatfelvételi/adatigénylés feldolgozásához
 • hogy szükség esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot

Jogos érdeke EU4UA kapcsolattartási/információkérések megválaszolása

A weboldal és szolgáltatásainak javítása, valamint a weboldalon szerzett felhasználói élménye

 • a Weboldal és az általa nyújtott szolgáltatások zökkenőmentes működésének lehetővé tétele
 • a weboldalon való navigálás megkönnyítése érdekében
 • a Weboldal biztonságának védelme érdekében tett lépések megtételére

Jogos érdeke EU4UA a Weboldal és szolgáltatásainak, valamint a weboldalon való felhasználói élményének javítása érdekében

Peres eljárás vagy peres eljárás lefolytatása

 • bármilyen vita vagy peres eljárás kezelése

Jogos érdeke EU4UA jogainak és érdekeinek védelmében

A jogi és szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés

 • jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítése
 • a jogai gyakorlására vonatkozó kéréseinek feldolgozása

Jogi és szabályozási kötelezettségek , amelyek EU4UA tárgy alatt van

3. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

Az Ön személyes adatait a következő címzetteknek továbbíthatjuk, amikor ön hozzáfér, böngészi, navigálja és használja a Weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatásokat:

Címzettek

Célokra

EU4UA és megfelelően felhatalmazott alkalmazottai

A weboldal és szolgáltatásainak kezelése

A weboldalon regisztrált házigazdák, akik lakhatásukat biztosíthatják

Az Ön és a házigazdák közötti mérkőzések lebonyolítása céljából, akik az Ön rendelkezésére álló szállással rendelkeznek

Google Inc.

Kizárólag azért, hogy a Gmail-azonosítóival hitelesítse Önt a Weboldalon, hogy hozzáférjen személyes fiókjához

Toborzók

Az Ön és a toborzók közötti párosítás céljából, akik olyan állásajánlatokkal rendelkeznek, amelyek érdeklik Önt

EU4UA"szolgáltatók (tárhelyszolgáltató, it-szolgáltatók stb.)

Kizárólag a Weboldal és szolgáltatásai kezelésével kapcsolatos operatív és technikai célokra

Közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok

Kizárólag kifejezett és indokolt kérelem esetén, vagy a jogi vagy szabályozási rendelkezések állítólagos megsértése esetén

Ügyvédek és minden érdekelt fél

Kizárólag az esetleges jogviták és egyéb jogi ügyek kezelése esetén, adott esetben

4. TOVÁBBÍTJÁK-E AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT AZ EURÓPAI UNIÓN/EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE? 

Amennyire lehetséges, az Ön személyes adatait az Európai Unión (EU)/Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül dolgozzuk fel. Azonban, mivel néhány házigazdák regisztrált a honlapon, vagy EU4UA"szolgáltatói az EU-n/EGT-n kívüli országokban találhatók, az Ön személyes adatait ezekben az országokban feldolgozhatjuk. 

Ha az Ön személyes adatait az EU/EGT-n kívülre továbbítják, EU4UA megfelelőségi határozat hiányában és az Ön jogainak védelmének értékelését követően azon harmadik ország területén, ahol az Ön személyes adatainak címzettje letelepedett, megfelelő biztosítékok (például általános szerződési feltételek) elfogadásával végrehajtja az összes szükséges intézkedést. Az ilyen biztosítékok másolata úgy szerezhető be, hogy e-mailt küld közvetlenül a EU4UA nél infó @eu4ua.org

A címzett neve

Harmadik ország

Elfogadott biztosítékok

Google Inc.

Egyesült Államok

Általános szerződési feltételek

Webflow

Egyesült Államok

Általános szerződési feltételek

5. HOGYAN EU4UA VÉDI SZEMÉLYES ADATAIT?

EU4UA technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be az Ön személyes adatainak védelme érdekében, különösen az esetleges adatvédelmi incidensek ellen, amelyek akár véletlenül, akár jogellenesen okozzák az Ön személyes adatainak megsemmisítését, elvesztését, módosítását, jogosulatlan hozzáférését vagy nyilvánosságra hozatalát. Ezek az intézkedések az adatoknak megfelelő biztonsági szintet garantálnak, és figyelembe veszik a technika állását és a végrehajtás költségeit a védendő adatok kockázataival és jellegével kapcsolatban.

EU4UA garantálja, hogy személyzetének minden tagja és az Ön személyes adatait feldolgozó bármely más személy tiszteletben tartja a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos belső szabályokat és eljárásokat, beleértve a személyes adatok védelme érdekében bevezetett technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket is. Ebben az összefüggésben, EU4UA rendszeresen felülvizsgálja és frissíti gyakorlatait, hogy javítsa az ön magánéletét, és biztosítsa belső szabályzatainak betartását.

Ha biztonsági rést talált, vagy biztonsági incidenst szeretne bejelenteni, e-mailt küldhet a infó @eu4ua.org.

6. MENNYI IDEIG TÁROLJÁK SZEMÉLYES ADATAIT?

Általános szabályként az Ön személyes adatait csak addig az ideig őrizzük meg, amely szükséges azon célok eléréséhez, amelyekre az említett adatokat gyűjtötték.

Főleg: 

 • a Weboldalon található személyes fiókjára vonatkozó adatokat (beleértve a házigazdákkal és toborzókkal való egyeztetésre vonatkozó adatokat is) aktív adatbázisban tároljuk a személyes fiók törléséig vagy a személyes fiókjában lévő két (2) hónapos inaktivitás után, és ezen túlmenően öt (5) évig archiváljuk bizonyítási célokból;  

 • a kapcsolatfelvételi/adatszolgáltatási kérelem keretében gyűjtött adatokat a törlés előtti teljes feldolgozásig őrizzük meg; 

 • a forgalmi adatokat a kapcsolat dátumától számított 13 (13) hónapig tároljuk.

7. MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAIVAL KAPCSOLATBAN?

Ha Ön az EU-ban/ EGT-ben rendelkezik székhellyel, a következő jogokkal rendelkezik személyes adatai tekintetében:

 • kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést annak érdekében , hogy egyértelmű, átlátható és érthető információkat kapjon arról, hogy EU4UA feldolgozza az Ön személyes adatait és jogait (a jelen szabályzatban foglaltak szerint), valamint személyes adatainak másolatát. 

 • kérheti személyes adatainak helyesbítését annak érdekében, hogy megszerezze személyes adatainak módosítását, ha azok elavultak, pontatlanok vagy hiányosak.

 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelésEU4UAJogos érdeke. EU4UA a továbbiakban nem dolgozza fel személyes adatait, kivéve, ha EU4UA bizonyítja az adatkezelés kényszerítő jogos indokait, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, például jogi kötelezettség tiszteletben tartását (pl. dokumentumok megőrzésével járó jogi kötelezettség), vagy jogi igények létrehozását, gyakorlását vagy védelmét.

 • kérheti a feldolgozás korlátozott ideig történő korlátozását, különösen bizonyos ellenőrzések elvégzése érdekében, amennyiben az alábbiak egyike alkalmazandó:

 • vitatja személyes adatainak pontosságát, amelyek feldolgozása így a szükséges időtartamra korlátozódik a EU4UA az ilyen személyes adatok pontosságának ellenőrzése;
 • az adatkezelés jogellenes, és ahelyett, hogy annak törlését kérné, inkább korlátozza annak használatát;
 • EU4UA már nincs szüksége az Ön személyes adataira az adatkezelés céljából, de szüksége van rájuk jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez;
 • ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely így korlátozott mindaddig, amíg meg nem vizsgálják, hogy a kényszerítő erejű jogos indokok EU4UA felülbírálhatja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait.

 • ön visszavonhatja hozzájárulását , ha azt megszerezték, anélkül, hogy ez a visszavonás befolyásolná a korábban elvégzett feldolgozási műveletek jogszerűségét.

 • kérheti , hogy személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, és kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek is, ahol ez technikailag megvalósítható. Ezt a jogot nem minden körülmények között gyakorolják, csak akkor alkalmazandó, ha megfelel az alábbi feltételek mindegyikének: 

 • kérése kizárólag az Ön személyes adataira vonatkozik (kivéve a névtelen vagy harmadik féltől származó adatokat); 
 • kérése nem érinti hátrányosan mások jogait vagy szabadságait, különösen a EU4UA (beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont);  
 • a feldolgozás automatizált eszközökkel történik (ezért a papíralapú fájlokat nem tartalmazza); és
 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (annak ellenőrzéséhez, hogy ez így van-e, kérjük, olvassa el a jelen szabályzat 2. szakaszát). 

 • kérheti személyes adatainak törlését (más néven az elfeledtetéshez való jog), amennyiben az alábbi jogalapok valamelyike fennáll:
 • tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, és nincs olyan nyomós jogos indok, amely indokolná személyes adatainak feldolgozását (például a EU4UA bizonyos személyes adatok megőrzése); 
 • ön úgy dönt, hogy visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását;
 • az Ön személyes adatai már nem hasznosak az eredeti célokra, amelyekből azokat gyűjtötték, vagy bármilyen más típusú feldolgozáshoz;
 • az Ön adatainak felhasználása nem felel meg az alkalmazandó jogi vagy szabályozási rendelkezéseknek. 

 • A személyes adataira vonatkozó általános vagy konkrét irányelveket is meghatározhatja halála esetén (például azok törlését vagy továbbítását az Ön által választott személynek). Utasításait bármikor visszavonhatja.

Meg kell határozni, hogy e jogok gyakorlása a jelen szabályzat 2.

 

Hozzáférés

Helyreigazítás

Törlés

Korlátozás

Adathordozhatóság

Kifogás

Beleegyezés

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

A hozzájárulás visszavonása

Lépések a szerződéskötés előtt **

Igen

Igen

Nem

Szerződés

Igen

Igen

Nem

Jogos érdek

Igen

Nem

Igen

Jogi kötelezettség

Nem

Nem

Nem

Bizonyos körülmények között, EU4UA konkrét információkat kérhet Öntől személyazonosságának megerősítése és jogainak gyakorlása biztosítása érdekében. Ez egy másik megfelelő biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne adják át olyan személynek, akinek nincs joga azokat megkapni.

Ha bármilyen kérdése van, vagy élni kíván jogaival, közvetlenül kapcsolatba léphet a EU4UA e-mailben küldve a infó @eu4ua.org.

Szükség esetén panaszt nyújthat be a nemzeti adatvédelmi hatósághoz is. Ez a jog bármikor és ingyenesen gyakorolható, kizárva a lehetséges postai díjakat vagy jogi képviselettel vagy segítségnyújtással kapcsolatos költségeket, ha úgy dönt, hogy harmadik fél segítségét veszi igénybe az eljáráshoz.

8. A szabályzat módosításai

Ez az adatvédelmi szabályzat időről időre módosítható, különösen a Weboldal által nyújtott szolgáltatások vagy a vonatkozó szabályozások változásainak tükrözése érdekében. Ezért javasoljuk, hogy tekintse át ezt az adatvédelmi szabályzatot minden alkalommal, amikor meglátogatja a Webhelyet.