Felhasználási feltételek

Menekültként

Utolsó frissítés: 2022. május

A weboldal https://eu4uaAz egyesület által szerkesztett .org/ (a továbbiakban: " Weboldal ") EU4UA (a továbbiakban: " EU4UA " vagy " minket ") egy match-making weboldal, amely összeköti :

 • Ukrán menekültek, akik sürgősségi lakhatást keresnek az országukban zajló jelenlegi háború miatt, és a házigazdák felajánlották, hogy ideiglenesen ingyenesen szállásolják el őket;
 • Az ukrán menekültek, akik a jelenlegi háború miatt keresnek munkát az országukban, és a tudósok olyan állásajánlatokat kínálnak, amelyek érdekelhetik őket.

A Weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások elérése, konzultációja, böngészése és/vagy használata magában foglalja a jelen dokumentum (a továbbiakban: "Felhasználási feltételek") teljes és teljes elfogadását. Jelen dokumentum célja, hogy meghatározza a Weboldal használati feltételeit bármely olyan személy számára, aki hozzáfér, konzultál, böngész és/vagy használja (részben vagy egészben) a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: "Felhasználó"). Amikor a Felhasználó létrehozza személyes fiókját a Weboldalon, felkérik, hogy egy adott jelölőnégyzeten keresztül kifejezetten fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha a Felhasználó a dokumentum egészében vagy egy részében elutasítja azt, kérjük, hogy ne használja a Weboldalt és a kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Ezek a Felhasználási Feltételek bármikor elérhetők a Weboldalon, és szükség esetén elsőbbséget élveznek bármely más verzióval vagy bármely más ellentmondásos dokumentummal szemben.

Ha bármilyen kérdése van, közvetlenül kapcsolatba léphet a EU4UA e-mailben küldve a infó @eu4ua.org.

1. CIKK. MEGHATÁROZÁSOK

"Befogadó": az a személy, aki felajánlja, hogy korlátozott ideig befogad egy vagy több menekültet az otthonában, és aki megfelel az összes által meghatározott feltételnek is. EU4UA személyes fiók létrehozása a weboldalon házigazdaként.

"Menekült": olyan személy, aki eredetileg Ukrajnában lakik, és az országában jelenleg zajló háború miatt sürgősségi lakhatást és/vagy munkát keres Európában, és aki szintén találkozik - de csak a sürgősségi lakáskeresés tekintetében - mindazokkal a feltételekkel, amelyeket EU4UA hogy személyes fiókját menekültként hozza létre a Weboldalon.

A "toborzó" minden olyan szervezetet jelent, amely olyan állásajánlatokkal rendelkezik, amelyek érdekelhetik a menekülteket.

"Weboldal": a weboldal https://eu4ua.org/.

A "Felhasználó" azt a személyt jelenti, aki a Weboldalt és annak szolgáltatásait eléri, konzultál, navigál és/vagy használja. A házigazdák, a toborzók és a menekültek felhasználók. 

2. CIKK. WEBHELY- ÉS SZOLGÁLTATÁSHOZZÁFÉRÉS

A Weboldalhoz való hozzáférés technikailag a nap huszonnégy (24) órájában és a hét hét (7) napján lehetséges, kivéve a vis maiort, az esetleges kimaradásokat vagy meghibásodásokat, vagy a karbantartás miatti bármilyen zavart, amely a Weboldal jó működéséhez szükséges lehet. 

A Felhasználó tudomásul veszi a Weboldal és szolgáltatásai eléréséhez és használatához szükséges készségeket és eszközöket. Ebben a tekintetben a Felhasználónak rendelkeznie kell egy számítógéppel vagy bármely más internetkapcsolattal rendelkező eszközzel, amelynek beállításainak lehetővé kell tenniük a Weboldal és szolgáltatásai megfelelő működését.

Általánosságban elmondható, hogy a Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van a weboldalak böngészésével és az online szolgáltatások használatával kapcsolatos kockázatokkal, és elfogadja azokat. A Felhasználó különösen tudomásul veszi, hogy az interneten áthaladó vagy ott tárolt információk elfoghatók vagy megváltoztathatók, függetlenül a EU4UA.

Mint ilyen, erősen ajánlott, hogy a felhasználók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy megvédjék magukat a hackelés káros hatásaitól, különösen azáltal, hogy biztonságos és megfelelő számítógépes konfigurációt fogadnak el számítógépeik, mobiltelefonjaik vagy más eszközeik számára (pl. rendszeresen frissített vírusérzékelő szoftver telepítésével).

3. CIKK. WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. CIKK A HÁZIGAZDÁK ÉS A MENEKÜLTEK KÖZÖTTI PÁRKERESÉSI SZOLGÁLTATÁS

EU4UA biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel a menekültek kapcsolatba léphetnek a házigazdákkal annak érdekében, hogy korlátozott ideig ingyenesen elszállásolhassák őket. A weboldalon történő regisztráció jóváhagyását követően a Felhasználó felkerül azon menekültek listájára, akik a Weboldal által lefedett országok valamelyikében (főként Európa országaiban) sürgősségi lakhatást keresnek. A kapcsolat a menekültek és a házigazdák által a személyes fiók létrehozásakor megadott információk alapján történik, és szükség esetén ezt követően frissítve (a menekülttel rendelkező családtagok száma, a lakhatás helye, a lakhatás jellemzői stb.). A Menekült hozzáférhet a házigazdák profiljához, amely megfelel a kritériumainak, és jogosult lesz kapcsolattartási kérelmet küldeni nekik annak érdekében, hogy megadja nekik elérhetőségeit. Ha az egyik házigazda úgy dönt, hogy nyomon követi a kapcsolatfelvételi kérelmet, a menekült és a házigazda e-mailben vagy WhatsApp-on megvitatja a lakhatási megállapodás részleteit, beleértve a tartózkodás időtartamát is. 

A házigazda nem köteles befogadni azt a menekültet, akivel kapcsolatba lépett vele. Miután a befogadó kapcsolatba került egy menekülttel, a fogadó mindazonáltal vállalja, hogy minden ésszerűen lehetséges eszközt megtesz annak érdekében, hogy a menekült számára lakhatást biztosítson, tekintettel azokra a sajátos körülményekre, amelyekkel a menekült már szembesül. Ez az ideiglenes elhelyezés nem keletkeztet semmilyen díjazási vagy pénzügyi kártérítési igényt a Fogadóval szemben. Ez kizárólag kegyes szolidaritási aktus a házigazda részéről.  

A weboldalon kínált szolgáltatás a EU4UA a Honlapon regisztrált menekültek és házigazdák közötti kapcsolatfelvétel engedélyezésére korlátozódik. A kapcsolatfelvételi kérelem továbbítása után EU4UA semmilyen módon nem avatkozik be a menekült és a befogadó közötti kapcsolatba, különös tekintettel a lakhatási feltételek meghatározására, beleértve a lakhatás időtartamát is.

3.2. CIKK A PARTNERKERESŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI

A Weboldalon a házigazdáknak nyújtott partnerkereső szolgáltatás eléréséhez a Felhasználónak: 

 • nagykorúnak kell lennie; 
 • rendelkezik a szolgáltatások menekültként való használatához szükséges kapacitással és minőséggel;  
 • olyan személynek kell lennie, aki eredetileg Ukrajnában tartózkodott, és a jelenlegi ukrajnai háború miatt sürgősségi lakhatást keres Európában; 
 • az 1951. július 28-i genfi egyezmény értelmében menekültstátuszra jogosult;
 • e-mail címmel és/vagy megfelelő telefonszámmal kell rendelkezniük, amely lehetővé teszi a házigazdák számára, hogy kapcsolatba lépjenek velük; 
 • kizárólag a weboldalt és annak szolgáltatásait használja a jelen Felhasználási Feltételeknek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

3.3. CIKK SZEMÉLYES SZÁMLA LÉTREHOZÁSA

A Weboldalon a házigazdáknak nyújtott partnerkereső szolgáltatás eléréséhez a Felhasználónak először létre kell hoznia egy személyes "Menekült" fiókot a Weboldalon: 

 • vagy az e-mail címének megadásával és jelszavának létrehozásával; vagy
 • a Gmail bejelentkezésen keresztül történő csatlakozással. 

A biztonságos jelszó használata a Felhasználó személyes fiókjának védelmének alapvető feltétele. A felhasználónak olyan jelszót kell választania, amely megfelel a EU4UA"az alfanumerikus karakterekből álló biztonsági követelmények, amelyek legalább nyolc (8) karakterből állnak, beleértve három (3) speciális karaktert (nagybetűk, kisbetűk, számok és speciális karakterek).

A fiókok (kapcsolatazonosítók) személyesek, bizalmasak és nem ruházhatók át harmadik felekre. A Felhasználónak gondoskodnia kell bejelentkezési adatainak titkosságáról és biztonságáról, és indokolatlan késedelem nélkül kérnie kell a jelszó visszaállítását a Weboldalon elvesztés, elhanyagolás és/vagy lopás esetén. EU4UA nem vállal felelősséget a Felhasználó személyes fiókjának olyan harmadik fél általi használatáért, aki hozzáfér a Felhasználó bejelentkezési adataihoz és/vagy jelszavához, függetlenül az októl.

EU4UA a Felhasználó előzetes értesítését követően bármikor dönthet úgy, hogy módosítja vagy törli a Felhasználó bejelentkezési adatait, ha azok jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, obszcénnek minősülnek, vagy ha sértik harmadik felek jogait és érdekeit, vagy a jelen Felhasználási Feltételeket.  

Miután ezeket a kapcsolatazonosítókat regisztrálta, a Felhasználónak ki kell töltenie a regisztrációs űrlap összes kötelező mezőjét. Ellenkező esetben a Felhasználó nem tudja véglegesíteni a személyes fiók létrehozását a Weboldalon. Ha többet szeretne megtudni a személyes adatok használatáról, EU4UA ebben az összefüggésben a Felhasználót felkérik, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályzatot.

A Weboldalon történő regisztráció megerősítéséhez automatikusan e-mailt küldünk a Felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre. E megerősítés nélkül a Felhasználó nem tudja véglegesíteni személyes fiókjának létrehozását a Weboldalon.

A Felhasználó biztosítja az összes olyan információ valóságtartalmát és pontosságát, amellyel EU4UA a regisztráció során, valamint a Weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások használatával összefüggésben. Különösen a regisztrációval összefüggésben a Felhasználó biztosítja:

 • hogy olyan személy, aki eredetileg Ukrajnában tartózkodik, és a jelenlegi ukrajnai háború miatt sürgősségi lakhatást keres a weboldal által lefedett országok valamelyikében (főként Európán belüli országokban); 
 • az 1951. július 28-i genfi egyezmény értelmében jogosult az ukrán menekült jogállására;
 • hogy nem hamis személyazonossággal vagy harmadik fél személyazonosságának bitorlásával hozza létre személyes fiókját a Weboldalon;
 • hogy az általa közölt valamennyi információ teljes, pontos és naprakész;
 • hogy nem hoz létre több személyes fiókot a Weboldalon, például több e-mail cím használatával;
 • hogy bármilyen lényeges változás esetén haladéktalanul frissíti a weboldalon található személyes adatait. 

Abban az esetben, ha EU4UA megállapítja, hogy a Felhasználó hamis, pontatlan, elavult, hiányos vagy általánosabban ellentétes információkat adott meg a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a vonatkozó jogszabályokkal, EU4UA felmondási idő vagy kártérítés nélkül megszüntetheti ezt a szerződéses kapcsolatot, hogy törölje a Felhasználó személyes fiókját a Weboldalon, és megakadályozza a Felhasználó jövőbeli hozzáférését a Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez.

3.4. CIKK. A TOBORZÓK ÉS A MENEKÜLTEK KÖZÖTTI POTENCIÁLLAL RENDELKEZŐ PÁRKERESÉSI SZOLGÁLTATÁS

EU4UA biztosítja az eszközöket a menekültek számára, hogy kapcsolatba léphessenek a toborzókkal annak érdekében, hogy olyan állásajánlatokra jelentkezzenek, amelyek érdeklik őket.

Az ajánlat közzétételét követően a Recruiter közvetlenül az e-mail címére, vagy a karrier weboldalán vagy alkalmazáskezelő szoftverén ("ApplicantTracking System" vagy "ATS") keresztülkapja meg az álláspályázatokat az érdeklődő Refugeeseithertől.

AzEU4UA által a honlapon kínált szolgáltatás a menekültek és a bevándorlók közötti kapcsolatfelvétel lehetővé tételére korlátozódik. Az álláspályázat továbbítását követően, EU4UA semmilyen módon nem avatkozik be a Menekült és a Toborzó közötti viszonyba, különös tekintettel a kiválasztási folyamatra, az interjúkra és a felvételi feltételek meghatározására.

4. CIKK. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. CIKK A FELHASZNÁLÓ MENEKÜLTKÉNT VALÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A lakhatási feltételeket a befogadó és a menekült közösen határozza meg a személyes fiók létrehozásakor megadott információk alapján, és amelyeket ezt követően időről időre aktualizálnak, függetlenül a közvetlen vagy közvetett részvételtől vagy beavatkozástól. EU4UA. A menekült vállalja, hogy tiszteletben tartja ezeket a lakhatási feltételeket, különösen a megállapodás szerinti lakhatási időtartamot.

A menekült a házigazdával és/vagy a Toborzóval folytatott eszmecseréi során vállalja, hogy csak teljes, pontos és naprakész információkat szolgáltat. Különösen a sürgősségi lakáskeresést illetően a menekült vállalja, hogy az 1951. július 28-i genfi egyezmény értelmében nem szolgáltat hamis információkat ukrán menekültként betöltött jogállásáról.

Ami a lakhatást illeti, a Menekült beleegyezik abba, hogy nem károsítja sem a házigazda, sem családja testi vagy szellemi integritását, sem a befogadó és/vagy családja személyes tárgyait. 

Ami az álláspályázatokat illeti, a Menedékszolgálat vállalja, hogy teljes körű, pontos és naprakész információkkal látja el a Toborzókat.

4.2. CIKK A FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalt és szolgáltatásait a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő módon használja, és különösen nem használja fel azokat kereskedelmi célokra, kutatásra, megkeresésre vagy reklámozásra. 

A Felhasználó beleegyezik abba is, hogy nem:

 • olyan módon viselkednek, amely alááshatja annak az információs rendszernek az integritását, működését vagy biztonságát, amelyen a Weboldal és szolgáltatásai alapulnak; 
 • behatolni vagy megkísérelni behatolni a EU4UA"információs rendszerei; 
 • támadás vagy támadási kísérlet a Weboldal hitelesítése és egyéb biztonsági intézkedései ellen;
 • bármilyen módon gyűjtsön, vonjon ki vagy használjon fel információkat a Weboldalon; 
 • és általánosabban, olyan módon kell eljárnia, amely valószínűsíthetően sérti a EU4UA.

A weboldal bármilyen megsértése vagy csalárd használata esetén, amelyet a EU4UA, ez utóbbi felmondás vagy kártérítés nélkül megszüntetheti ezt a szerződéses kapcsolatot, és blokkolhatja a Felhasználó jövőbeli hozzáférését a Weboldal és szolgáltatásai egészéhez vagy egy részéhez.

5. CIKK. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Weboldal és annak a Felhasználók rendelkezésére bocsátott összes eleme, különösen a védjegyek, logók, fényképek, programok, forráskódok, adatok, adatbázisok, animált vagy nem animált képek, hangok, rajzok, grafikák, grafikák, videók vagy szövegek, letölthető források a Weboldalról, elrendezés, megjelenés, struktúra, valamint minden más olyan elem, amely nem kapcsolódik a harmadik fél webhelyeire mutató linkekhez, a EU4UA vagy a megfelelő jogok tulajdonosai által a javára kiadott engedély hatálya alá tartoznak.

Mindezekre az elemekre a szellemi tulajdonra vonatkozó francia és nemzetközi szabályozás rendelkezései vonatkoznak, és következésképpen védve vannak minden olyan felhasználással szemben, amelyet a törvény vagy a jelen Felhasználási Feltételek nem engedélyeznek, és - ennek elmulasztása esetén - az ilyen szabályozások bírósági eljárásokban végrehajthatók.

EU4UA minden Felhasználó számára személyes, nem kizárólagos és jogdíjmentes licencet biztosít a Weboldal saját használatra és az itt engedélyezett műveletek kizárólagos céljára történő használatára. 

A Felhasználó számára biztosított felhasználási jogokon kívül a Felhasználó számára biztosított felhasználási jogok kivételével EU4UA, a Weboldal használata nem jelenti a Weboldal elemeivel kapcsolatos licencet vagy jogok átruházását a Felhasználóra. Különösen a Weboldal egészének vagy egy részének, valamint tartalmának egészének vagy egy részének bármilyen eljárással vagy bármilyen adathordozón történő másolása, sokszorosítása, ábrázolása, adaptálása, módosítása, terjesztése bármilyen eljárás során és bármilyen adathordozón jogellenes, kivéve, ha előzetes, kifejezett és írásos felhatalmazást ad. EU4Ua vagy a szellemi tulajdonjogok jogosultja.

E rendelkezések be nem tartása, különösen kereskedelmi hasznosítás céljából, jogsértési eljárás és/vagy a szóban forgó jogok jogosultjainak tisztességtelen verseny és/vagy parazitizmus miatti keresete alapján büntetőeljárás alá vonható. Ez nem érinti a EU4UA"egyéb jogai, különösen a kártérítéshez való jog.

6. CIKK. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Weboldalon nyújtott szolgáltatás EU4UA szigorúan a menekültek és a házigazdák és/vagy a toborzók közötti párosításra korlátozódik. A mérkőzés befejezése után, EU4UA semmilyen módon nem avatkozik be a menekült és a fogadó és/vagy a toborzók közötti viszonyba, különösen a lakhatási szabályok és a felvételi feltételek meghatározása tekintetében.

A Weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a Menekültek és a Házigazdák és/vagy Toborzók közötti párosítási szolgáltatást, ingyenesen biztosítjuk a Felhasználónak. Mialatt EU4UA arra törekszik, hogy megbízható Weboldalt biztosítson, EU4UA nem biztosítja, hogy mentes legyen a hibáktól, pontatlanságoktól vagy mulasztásoktól, állásidőktől, hibáktól vagy hibáktól. Továbbá EU4UA nem biztosítja a Weboldal, az abban nyújtott szolgáltatások és az ott közzétett tartalom pontosságát, minőségét, jogszerűségét vagy egy adott célra való alkalmasságát. Főleg EU4UA nem ellenőrzi a menekültek, házigazdák és/vagy toborzók személyazonosságát. Következésképpen a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt, annak szolgáltatásait és az azon közzétett tartalmakat kizárólagos felelősségére használja.

Csak a Felhasználó felelős a Weboldal használatáért, valamint adatai, hardvere és szoftvere biztonságának és integritásának megőrzéséért, amikor a Weboldalhoz vagy szolgáltatásokhoz hozzáfér.

Így EU4UA nem tehető felelőssé a következőkért:

 • a Felhasználó informatikai berendezéseinek bármilyen működési zavara vagy rossz állapota a Felhasználó által a Weboldalon való böngészés során vagy után, valamint a hozzáférés lehetetlensége, a Weboldalon ezen eszközöknek tulajdonítható rossz használati feltételek, az internet-hozzáférés biztosítása, az internetes hálózati torlódások vagy bármely más olyan ok esetén, amelyet nem szabályoz a EU4UA;
 • a Felhasználó berendezéseinek használatából eredő elektronikus vagy telefonos kommunikációs költségek, amelyeket kizárólag a Felhasználó visel, és amelyeket nem viselnek a EU4UA; 
 • a Weboldal bármely ideiglenes, részleges vagy teljes elérhetetlensége, különösen karbantartás, technikai incidens esetén, és általánosabban, olyan esemény esetén, amely nem EU4UA; 
 • a weboldalon megjeleníthető külső linkek által hivatkozott weboldalak tartalmából eredő bármely következmény;
 • a Felhasználó által esetlegesen elszenvedett közvetett károk; 
 • a Felhasználó vagy egy harmadik fél által a Weboldal vagy szolgáltatásai használatából eredő olyan kár, amely nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételeknek;
 • a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt kötelezettségek bármilyen megsértése, amely a francia Polgári Törvénykönyv 1218. cikkében meghatározott véletlen eseményből vagy vis maiorból (isten cselekedetéből) eredne vagy eredne.

Abban az esetben, ha EU4UA felelős a jelen cikkben nem szereplő károkért, felelőssége bizonyos, valós és közvetlen károkra korlátozódik.

Következésképpen semmilyen körülmények között nem EU4UA, vezetői, alkalmazottai és általában képviselői és partnerei felelősek a Weboldal, annak szolgáltatásai és az abban közzétett tartalom használatából eredő közvetett károkért, és különösen a weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások használatának lehetetlenségéből eredő nyereségkiesésért, lehetőségvesztésért vagy az adatvesztésből eredő károkért.

7. CIKK. MÓDOSÍTÁS

Ezek a felhasználási feltételek pontosan keltezettek, és módosíthatók és frissíthetők a EU4UA bármikor, különösen a Weboldalon kínált szolgáltatások vagy a vonatkozó előírások változása esetén. 

A vonatkozó Felhasználási Feltételek azok, amelyeket a Weboldalon a Weboldalhoz való hozzáférés időpontjában a Felhasználó közzétett. Következésképpen a Felhasználót felkérik, hogy minden alkalommal olvassa el a Felhasználási Feltételeket, amikor a Weboldalra látogat.

A Használati feltételek ezen verziója az összes korábbi verziót felváltja.

8. CIKK. A WEBOLDAL VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZÜNTETÉSE

Ezek a felhasználási feltételek fenntartják a jogot a EU4UA a Weboldal egészéhez vagy egy részéhez vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges felfüggesztése, különösen a Weboldal biztosításával kapcsolatos tevékenység megszűnése vagy fizetésképtelenségi eljárás esetén.

9. CIKK: SZERZŐDÉSKIOSZTÁS

A vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel a Felhasználó egyetért azzal, hogy EU4UA, az alábbiakban meghatározott szerződéses jogviszonyt bármilyen módon harmadik félnek átruházhatja, átruházhatja vagy átruházhatja vagy biztosíthathatja.

10. CIKK. HIPERHIVATKOZÁSOK 

A weboldal valószínűleg más webhelyekre vagy internetes forrásokra mutató hiperhivatkozásokat tartalmaz, kivéve azokat, amelyeket a EU4UA. EU4UA nem vállal felelősséget ezekért a külső weboldalakért és internetes forrásokért, és így minden felelősséget elhárít az ezeken a külső weboldalakon vagy internetes forrásokban vagy azokból elérhető tartalmakért, termékekért, szolgáltatásokért, hirdetésekért vagy bármely más anyagért, amennyiben EU4UA nem tudja ellenőrizni ezeket a külső webhelyeket és internetes forrásokat. A hiperhivatkozások használatára/követésére vonatkozó döntést kizárólag a Felhasználó hozza meg.

EU4UA emlékezteti a Felhasználót, hogy a nem kapcsolt külső webhelyekre vagy forrásokra saját felhasználási feltételeik vonatkoznak.

Ha a Felhasználó hipertext linket kíván létrehozni a Weboldalra, a Felhasználónak EU4UA"előzetes írásbeli hozzájárulás e-mailben küldött kérelemmel: infó @eu4ua.org. EU4UA saját belátása szerint elfogadhat vagy elutasíthat minden e célból benyújtott kérelmet. EU4UA nem köteles elfogadni az ilyen kérést, és nem indokolni sem az ilyen kérelem elutasítását.

11. CIKK: A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen Felhasználási Feltételek minden egyes cikke külön-külön vonatkozik. A hatályos hatályos rendeletek bármilyen módosítása, vagy egy bíróság vagy egy illetékes hatóság bármely határozata, amely érvényteleníti a Felhasználási Feltételek egy vagy több cikkét, nem érinti a teljes Felhasználási feltételek érvényességét. Az ilyen módosítás vagy döntés nem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy figyelmen kívül hagyja a jelen Felhasználási Feltételek érvényes rendelkezéseit.

12. CIKK: BIZONYÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ellenkező bizonyíték hiányában a EU4UAinformatikai rendszerének bizonyítékát kell képeznie a EU4UA és a felhasználó. 

A jelen Feltételek elfogadásával a Felhasználó vállalja, hogy nem vitatja az online előállított dokumentumok bizonyító értékét elektronikus jellegük alapján. 

A jelen Felhasználási Feltételek Felhasználó általi elfogadása a francia Polgári Törvénykönyv 1368. cikke szerinti bizonyítási megállapodás megkötését eredményezi.

13. CIKK. NYELV

Ezek a felhasználási feltételek angol nyelven íródtak. A jelen Felhasználási Feltételek fordításával kapcsolatos bármilyen eltérés vagy vita esetén csak az angol szöveget kell alkalmazni.

14. CIKK. IRÁNYADÓ JOG / JOGHATÓSÁG 

Ezeket a felhasználási feltételeket a francia jog szabályozza, értelmezi és érvényesíti, kivéve, ha azt a helyi jog kifejezetten előírja.

Az értelmezésükkel vagy végrehajtásukkal kapcsolatos vita esetén, EU4UA és a Felhasználó minden peres eljárás előtt békés megállapodást köt, és minden ehhez szükséges információt megad egymásnak. 

A Felhasználó az Európai Bizottság által biztosított vitarendezési platformon is benyújthatja panaszait az alábbi címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Az Európai Bizottság továbbítja a Felhasználó panaszát a bejelentett illetékes nemzeti közvetítőknek.

Békés megállapodás hiányában a EU4UA és a Felhasználó a jogvita másik félnek történő értesítésétől számított két (2) hónapon belül jogi keresetet lehet benyújtani az illetékes bírósághoz az ügyben.