Felhasználási feltételek

Házigazdaként vagy toborzóként

Utolsó frissítés: 17. május 2022

A weboldal https://eu4uaAz egyesület által szerkesztett .org/ (a továbbiakban: " Weboldal ") EU4UA (a továbbiakban: " EU4UA " vagy " minket ") egy meccskészítő weboldal, amely összeköti:

 • Az ukrán menekültek sürgősségi lakhatást keresnek az országukban jelenleg zajló háború miatt, és a házigazdák felajánlották, hogy ideiglenesen ingyenesen helyezik el őket.
 • Az ukrán menekültek az országukban jelenleg zajló háború miatt keresnek munkát, és a toborzók olyan állásajánlatokat kínálnak, amelyek érdekelhetik őket.

A Weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások elérése, konzultációja, böngészése és/vagy használata magában foglalja a jelen dokumentum (a továbbiakban: "Felhasználási feltételek") teljes és teljes elfogadását. Jelen dokumentum célja, hogy meghatározza a Weboldal használati feltételeit bármely olyan személy számára, aki hozzáfér, konzultál, böngész és/vagy használja (részben vagy egészben) a Weboldalt és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: "Felhasználó"). Amikor a Felhasználó létrehozza személyes fiókját a Weboldalon, felkérik, hogy egy adott jelölőnégyzeten keresztül kifejezetten fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha a Felhasználó a dokumentum egészében vagy egy részében elutasítja azt, kérjük, hogy ne használja a Weboldalt és a kapcsolódó szolgáltatásokat. 

Ezek a Felhasználási Feltételek bármikor elérhetők a Weboldalon, és szükség esetén elsőbbséget élveznek bármely más verzióval vagy bármely más ellentmondásos dokumentummal szemben.

Ha bármilyen kérdése van, közvetlenül kapcsolatba léphet a EU4UA e-mailben küldve a infó @eu4ua.org.

1. CIKK. MEGHATÁROZÁSOK

"Befogadó": az a személy, aki felajánlja, hogy korlátozott ideig befogad egy vagy több menekültet az otthonában, és aki megfelel az összes által meghatározott feltételnek is. EU4UA személyes fiók létrehozása a weboldalon házigazdaként.

"Menekült": olyan személy, aki eredetileg Ukrajnában lakik, és az országában jelenleg zajló háború miatt sürgősségi lakhatást és/vagy munkát keres Európában, és aki - de csak a sürgősségi lakáskeresés tekintetében - megfelel az alábbi feltételeknek is, de csak a sürgősségi lakáskeresés tekintetében EU4UA hogy személyes fiókját menekültként hozza létre a Weboldalon.

A "toborzó" minden olyan szervezetet jelent, amely olyan állásajánlatokkal rendelkezik, amelyek érdekelhetik a menekülteket.

"Weboldal": a weboldal https://eu4ua.org/.

A "Felhasználó" azt a személyt jelenti, aki a Weboldalt és annak szolgáltatásait eléri, konzultál, navigál és/vagy használja. A házigazdák, a toborzók és a menekültek felhasználók. 

2. CIKK. WEBHELY- ÉS SZOLGÁLTATÁSHOZZÁFÉRÉS

A Weboldalhoz való hozzáférés technikailag a nap huszonnégy (24) órájában és a hét hét (7) napján lehetséges, kivéve a vis maiort, az esetleges kimaradásokat vagy meghibásodásokat, vagy a karbantartás miatti bármilyen zavart, amely a Weboldal jó működéséhez szükséges lehet. 

A Felhasználó tudomásul veszi a Weboldal és szolgáltatásai eléréséhez és használatához szükséges készségeket és eszközöket. Ebben a tekintetben a Felhasználónak rendelkeznie kell egy számítógéppel vagy bármely más internetkapcsolattal rendelkező eszközzel, amelynek beállításainak lehetővé kell tenniük a Weboldal és szolgáltatásai megfelelő működését.

Általánosságban elmondható, hogy a Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van a weboldalak böngészésével és az online szolgáltatások használatával kapcsolatos kockázatokkal, és elfogadja azokat. A Felhasználó különösen tudomásul veszi, hogy az interneten áthaladó vagy ott tárolt információk elfoghatók vagy megváltoztathatók, függetlenül a EU4UA.

Mint ilyen, erősen ajánlott, hogy a felhasználók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy megvédjék magukat a hackelés káros hatásaitól, különösen azáltal, hogy biztonságos és megfelelő számítógépes konfigurációt fogadnak el számítógépeik, mobiltelefonjaik vagy más eszközeik számára (pl. rendszeresen frissített vírusérzékelő szoftver telepítésével).

3. CIKK. WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. CIKK A HÁZIGAZDÁK ÉS A MENEKÜLTEK KÖZÖTTI PÁRKERESÉSI SZOLGÁLTATÁS

EU4UA biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel a menekültek kapcsolatba léphetnek a házigazdákkal annak érdekében, hogy korlátozott ideig ingyenesen elszállásolhassák őket. A weboldalon történő regisztráció jóváhagyását követően a Felhasználó felkerül azon házigazdák listájára, akik sürgősségi lakhatást biztosítanak a Weboldal által lefedett országok egyikében (főleg Európa országaiban). A kapcsolat a menekültek és a házigazdák által a személyes fiók létrehozásakor megadott információk alapján történik, majd szükség esetén aktualizálva (a lakhatás helye, a befogadható személyek száma, a lakhatás jellemzői stb.). A Menekült hozzáférhet a házigazdák profiljához, amely megfelel a kritériumainak, és jogosult lesz kapcsolattartási kérelmet küldeni nekik annak érdekében, hogy megadja nekik elérhetőségeit. Ha az egyik házigazda úgy dönt, hogy nyomon követi a kapcsolatfelvételi kérelmet, a menekült és a házigazda e-mailben vagy WhatsApp-on megvitatja a lakhatási megállapodás részleteit, beleértve a tartózkodás időtartamát is. 

A házigazda nem köteles befogadni azt a menekültet, akivel kapcsolatba lépett vele. Miután a befogadó kapcsolatba került egy menekülttel, a fogadó mindazonáltal vállalja, hogy minden ésszerűen lehetséges eszközt megtesz annak érdekében, hogy a menekült számára lakhatást biztosítson, tekintettel azokra a sajátos körülményekre, amelyekkel a menekült már szembesül. Ez az ideiglenes elhelyezés nem keletkeztet semmilyen díjazási vagy pénzügyi kártérítési igényt a Fogadóval szemben. Ez kizárólag kegyes szolidaritási aktus a házigazda részéről.  

A weboldalon kínált szolgáltatás a EU4UA a Honlapon regisztrált menekültek és házigazdák közötti kapcsolatfelvétel engedélyezésére korlátozódik. A kapcsolatfelvételi kérelem továbbítása után EU4UA semmilyen módon nem avatkozik be a menekült és a befogadó közötti kapcsolatba, különös tekintettel a lakhatási feltételek meghatározására, beleértve a lakhatás időtartamát is.

3.2. CIKK A PARTNERKERESŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELTÉTELEI

A Weboldalon a házigazdáknak nyújtott partnerkereső szolgáltatás eléréséhez a Felhasználónak: 

 • nagykorúnak kell lennie; 
 • rendelkezik a szolgáltatások házigazdaként való használatához szükséges kapacitással és minőséggel;  
 • a weboldal által lefedett országok valamelyikében (főként Európa országaiban) található olyan szállással rendelkeznek, amely korlátozott ideig ingyenesen befogadhat egy vagy több menekültet; 
 • e-mail címmel és/vagy helyes telefonszámmal kell felvennie a kapcsolatot azokkal a menekültekkel, akik kapcsolatfelvételi kérelmet küldtek neki; 
 • kizárólag a weboldalt és annak szolgáltatásait használja a jelen Felhasználási Feltételeknek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

3.3. CIKK SZEMÉLYES SZÁMLA LÉTREHOZÁSA

A weboldalon a házigazdáknak nyújtott partnerkereső szolgáltatás eléréséhez a Felhasználónak először létre kell hoznia egy személyes "Host" fiókot a Weboldalon: 

 • vagy az e-mail címének megadásával és jelszavának létrehozásával; vagy
 • a Gmail bejelentkezésen keresztül történő csatlakozással. 

A biztonságos jelszó használata a Felhasználó személyes fiókjának védelmének alapvető feltétele. A felhasználónak olyan jelszót kell választania, amely megfelel a EU4UA"az alfanumerikus karakterekből álló biztonsági követelmények, amelyek legalább nyolc (8) karakterből állnak, beleértve három (3) speciális karaktert (nagybetűk, kisbetűk, számok és speciális karakterek).

A fiókok (kapcsolatazonosítók) személyesek, bizalmasak és nem ruházhatók át harmadik felekre. A Felhasználónak gondoskodnia kell bejelentkezési adatainak titkosságáról és biztonságáról, és indokolatlan késedelem nélkül kérnie kell a jelszó visszaállítását a Weboldalon elvesztés, elhanyagolás és/vagy lopás esetén. EU4UA nem vállal felelősséget a Felhasználó személyes fiókjának olyan harmadik fél általi használatáért, aki hozzáfér a Felhasználó bejelentkezési adataihoz és/vagy jelszavához, függetlenül az októl.

EU4UA a Felhasználó előzetes értesítését követően bármikor dönthet úgy, hogy módosítja vagy törli a Felhasználó bejelentkezési adatait, ha azok jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, rágalmazónak, obszcénnek minősülnek, vagy ha sértik harmadik felek jogait és érdekeit, vagy a jelen Felhasználási Feltételeket.  

Miután ezeket a kapcsolatazonosítókat regisztrálta, a Felhasználónak ki kell töltenie a regisztrációs űrlap összes kötelező mezőjét. Ellenkező esetben a Felhasználó nem tudja véglegesíteni a személyes fiók létrehozását a Weboldalon. Ha többet szeretne megtudni a személyes adatok használatáról, EU4UA ebben az összefüggésben a Felhasználót felkérik, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályzatot.

A Weboldalon történő regisztráció megerősítéséhez automatikusan e-mailt küldünk a Felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre. E megerősítés nélkül a Felhasználó nem tudja véglegesíteni személyes fiókjának létrehozását a Weboldalon.

A Felhasználó biztosítja az összes olyan információ valóságtartalmát és pontosságát, amellyel EU4UA a regisztráció során, valamint a Weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások használatával összefüggésben. Különösen a regisztrációval összefüggésben a Felhasználó biztosítja:

 • a weboldal által lefedett országok valamelyikében (főként európai országokban) található olyan lakással rendelkezik, amely korlátozott ideig ingyenesen befogadhat egy vagy több menekültet; 
 • hogy nem hamis személyazonossággal vagy harmadik fél személyazonosságának bitorlásával hozza létre személyes fiókját a Weboldalon;
 • hogy az általa közölt valamennyi információ teljes, pontos és naprakész;
 • hogy nem hoz létre több személyes fiókot a Weboldalon, például több e-mail cím használatával;
 • hogy bármilyen lényeges változás esetén haladéktalanul frissíti a weboldalon található személyes adatait. 

Abban az esetben, ha EU4UA megállapítja, hogy a Felhasználó hamis, pontatlan, elavult, hiányos vagy általánosabban ellentétes információkat adott meg a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a vonatkozó jogszabályokkal, EU4UA felmondás vagy kártérítés nélkül megszüntetheti ezt a szerződéses kapcsolatot, törölheti a Felhasználó személyes fiókját a Weboldalon, és blokkolhatja a Felhasználó jövőbeli hozzáférését a Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez.

3.4. CIKK ÖNKÉNTESNEK VALÓ JELENTKEZÉS

A Felhasználó jelentkezhet önkéntesnek EU4UA vagy részt venni a EU4UA polgári kezdeményezés a Weboldal "Kapcsolatfelvétel" füléről. A felhasználóval ezután felveszik a kapcsolatot a EU4UA ha profilja megfelel az egyesület igényeinek. Ahhoz, hogy többet tudjon meg személyes adatainak használatáról a EU4UA ebben az összefüggésben a Felhasználót felkérik, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályzatot.

3.5. cikk ADOMÁNYOZÁSI SZOLGÁLTATÁS 

Ha akarja, a Felhasználó adományozhat a EU4UA a biztonságos platformon keresztül Donorbox.org. Ebben az esetben a Felhasználó a megosztott információk alapján és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően adóbevallást kap.

3.6. cikk A TOBORZÓK ÉS A MENEKÜLTEK KÖZÖTTI PÁRKERESÉSI SZOLGÁLTATÁS

EU4UA biztosítja az eszközöket ahhoz, hogy a menekültek kapcsolatba léphessenek a toborzókkal annak érdekében, hogy kérelmezhessék
állásajánlatok, amelyek érdeklik őket.

Az ajánlat közzétételét követően a toborzó álláspályázatokat kap az érdeklődőktől
Menekültek vagy közvetlenül az e-mail címére, vagy a karrierje weboldalára vagy annak kérelmére
kezelőszoftver ("Pályázókövető rendszer" vagy "ATS").

A Weboldalon kínált szolgáltatás EU4UA a következők közötti kapcsolatfelvétel engedélyezésére korlátozódik:
Menekültek és toborzók. Az álláspályázat továbbítását követően, EU4UA Nem
bármilyen módon beavatkozik a menekült és a toborzó közötti kapcsolatba, különösen
a kiválasztási folyamat, az interjúk és a felvételi feltételek meghatározása tekintetében.

4. CIKK. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. CIKK A FELHASZNÁLÓ MINT FOGADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A lakhatási feltételeket a befogadó és a menekült közösen határozza meg a személyes fiók létrehozásakor megadott információk alapján, és amelyeket ezt követően időről időre aktualizálnak, függetlenül a közvetlen vagy közvetett részvételtől vagy beavatkozástól. EU4UA. A házigazda vállalja, hogy tiszteletben tartja ezeket a lakhatási feltételeket, különösen a megállapodás szerinti lakhatási időtartamot.

A menekülttel folytatott eszmecseréi során a házigazda vállalja, hogy csak teljes, pontos és naprakész információkat nyújt. A házigazda különösen vállalja, hogy nem ad hamis információkat a lakhatásáról. 

Ami a lakhatást illeti, a házigazda beleegyezik abba, hogy nem károsítja sem a menekült és/vagy családja testi vagy szellemi integritását, sem a menekült és/vagy családja személyes tárgyait.

4.3. CIKK A FELHASZNÁLÓ MINT TOBORZÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

A Toborzó vállalja, hogy csak teljes, pontos és naprakész információkat szolgáltat
az állásajánlatokhoz kapcsolódóan. A Toborzó különösen vállalja, hogy nem tesz közzé hamis állásajánlatokat.

A Toborzó vállalja, hogy a lehető leghamarabb eltávolítja a Weboldalról az összes állásajánlatot
amelyet a pozíciót már nem szabad betölteni.

4.3. CIKK A FELHASZNÁLÓ ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalt és szolgáltatásait a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő módon használja, és különösen nem használja fel azokat kereskedelmi célokra, kutatásra, megkeresésre vagy reklámozásra. 

A Felhasználó beleegyezik abba is, hogy nem:

 • olyan módon viselkednek, amely alááshatja annak az információs rendszernek az integritását, működését vagy biztonságát, amelyen a Weboldal és szolgáltatásai alapulnak; 
 • behatolni vagy megkísérelni behatolni a EU4UA"információs rendszerei; 
 • támadás vagy támadási kísérlet a Weboldal hitelesítése és egyéb biztonsági intézkedései ellen;
 • bármilyen módon gyűjtsön, vonjon ki vagy használjon fel információkat a Weboldalon; 
 • és általánosabban, olyan módon kell eljárnia, amely valószínűsíthetően sérti a EU4UA.

A weboldal bármilyen megsértése vagy csalárd használata esetén, amelyet a EU4UA, ez utóbbi felmondás vagy kártérítés nélkül megszüntetheti ezt a szerződéses kapcsolatot, és blokkolhatja a Felhasználó jövőbeli hozzáférését a Weboldal és szolgáltatásai egészéhez vagy egy részéhez.

5. CIKK. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Weboldal és annak a Felhasználók rendelkezésére bocsátott összes eleme, különösen a védjegyek, logók, fényképek, programok, forráskódok, adatok, adatbázisok, animált vagy nem animált képek, hangok, rajzok, grafikák, grafikák, videók vagy szövegek, letölthető források a Weboldalról, elrendezés, megjelenés, struktúra, valamint minden más olyan elem, amely nem kapcsolódik a harmadik fél webhelyeire mutató linkekhez, a EU4UA vagy a megfelelő jogok tulajdonosai által a javára kiadott engedély hatálya alá tartoznak.

Mindezekre az elemekre a szellemi tulajdonra vonatkozó francia és nemzetközi szabályozás rendelkezései vonatkoznak, és következésképpen védve vannak a törvény vagy a jelen Felhasználási Feltételek által nem engedélyezett felhasználással szemben, és - ennek elmulasztása esetén - az ilyen szabályozások bírósági eljárásban végrehajthatók.

EU4UA minden Felhasználó számára személyes, nem kizárólagos és jogdíjmentes licencet biztosít a Weboldal saját használatra és az itt engedélyezett műveletek kizárólagos céljára történő használatára. 

A Felhasználó számára biztosított felhasználási jogokon kívül a Felhasználó számára biztosított felhasználási jogok kivételével EU4UA, a Weboldal használata nem jelenti a Weboldal elemeivel kapcsolatos licencet vagy jogok átruházását a Felhasználóra. Különösen a Weboldal egészének vagy egy részének, valamint tartalmának egészének vagy egy részének bármilyen eljárással vagy bármilyen adathordozón történő másolása, sokszorosítása, ábrázolása, adaptálása, módosítása, terjesztése bármilyen eljárás során és bármilyen adathordozón jogellenes, kivéve, ha előzetes, kifejezett és írásos felhatalmazást ad. EU4Ua vagy a szellemi tulajdonjogok jogosultja.

E rendelkezések be nem tartása, különösen kereskedelmi hasznosítás céljából, jogsértési eljárás és/vagy a szóban forgó jogok jogosultjainak tisztességtelen verseny és/vagy parazitizmus miatti keresete alapján büntetőeljárás alá vonható. Ez nem érinti a EU4UA"egyéb jogai, különösen a kártérítéshez való jog.

6. CIKK. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A weboldalon nyújtott szolgáltatás a EU4UA szigorúan a Weboldalon regisztrált menekültek és házigazdák közötti mérkőzésre korlátozódik. Miután a mérkőzés befejeződött, EU4UA semmilyen módon nem avatkozik be a menekült és a befogadó közötti kapcsolatba, különösen a lakhatási szabályok meghatározása tekintetében.

A Weboldalt és az általa nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a menekültek és házigazdák közötti mérkőzés-készítési szolgáltatást is, ingyenesen nyújtjuk a Felhasználónak. Mialatt EU4UA arra törekszik, hogy megbízható weboldalt biztosítson, EU4UA nem biztosítja, hogy hibáktól, pontatlanságoktól vagy mulasztásoktól, állásidőtől, hibáktól vagy hibáktól mentes legyen. Továbbá EU4UA nem biztosítja a Weboldal, az abban nyújtott szolgáltatások és az abban közzétett tartalom pontosságát, minőségét, jogszerűségét vagy alkalmasságát. Főleg EU4UA nem ellenőrzi a weboldalon regisztráló menekültek és házigazdák személyazonosságát. Következésképpen a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt, annak szolgáltatásait és az azon közzétett tartalmakat kizárólagos felelősségére használja.

Csak a Felhasználó felelős a Weboldal használatáért, valamint adatai, hardvere és szoftvere biztonságának és integritásának megőrzéséért, amikor a Weboldalhoz vagy szolgáltatásokhoz hozzáfér.

Így EU4UA nem tehető felelőssé a következőkért:

 • a Felhasználó informatikai berendezéseinek bármilyen működési zavara vagy rossz állapota a Felhasználó által a Weboldalon való böngészés során vagy után, valamint a hozzáférés lehetetlensége, a Weboldalon ezen eszközöknek tulajdonítható rossz használati feltételek, az internet-hozzáférés biztosítása, az internetes hálózati torlódások vagy bármely más olyan ok esetén, amelyet nem szabályoz a EU4UA;
 • a Felhasználó berendezéseinek használatából eredő elektronikus vagy telefonos kommunikációs költségek, amelyeket kizárólag a Felhasználó visel, és amelyeket nem viselnek a EU4UA; 
 • a Weboldal bármely ideiglenes, részleges vagy teljes elérhetetlensége, különösen karbantartás, technikai incidens esetén, és általánosabban, olyan esemény esetén, amely nem EU4UA; 
 • a weboldalon megjeleníthető külső linkek által hivatkozott weboldalak tartalmából eredő bármely következmény;
 • a Felhasználó által esetlegesen elszenvedett közvetett károk; 
 • a Felhasználó vagy egy harmadik fél által a Weboldal vagy szolgáltatásai használatából eredő olyan kár, amely nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételeknek;
 • a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt kötelezettségek bármilyen megsértése, amely a francia Polgári Törvénykönyv 1218. cikkében meghatározott véletlen eseményből vagy vis maiorból (isten cselekedetéből) eredne vagy eredne.

Abban az esetben, ha EU4UA felelős a jelen cikkben nem szereplő károkért, felelőssége bizonyos, valós és közvetlen károkra korlátozódik.

Következésképpen semmilyen körülmények között nem EU4UA, vezetői, alkalmazottai és általában képviselői és partnerei felelősek a Weboldal, annak szolgáltatásai és az abban közzétett tartalom használatából eredő közvetett károkért, és különösen a weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások használatának lehetetlenségéből eredő nyereségkiesésért, lehetőségvesztésért vagy az adatvesztésből eredő károkért.

7. CIKK. MÓDOSÍTÁS

Ezek a felhasználási feltételek pontosan keltezettek, és módosíthatók és frissíthetők a EU4UA bármikor, különösen a Weboldalon kínált szolgáltatások vagy a vonatkozó előírások változása esetén. 

A vonatkozó Felhasználási Feltételek azok, amelyeket a Weboldalon a Weboldalhoz való hozzáférés időpontjában a Felhasználó közzétett. Következésképpen a Felhasználót felkérik, hogy minden alkalommal olvassa el a Felhasználási Feltételeket, amikor a Weboldalra látogat.

A Használati feltételek ezen verziója az összes korábbi verziót felváltja.

8. CIKK. A WEBOLDAL VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZÜNTETÉSE

Ezek a felhasználási feltételek fenntartják a jogot a EU4UA a Weboldal egészéhez vagy egy részéhez vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés ideiglenes vagy végleges felfüggesztése, különösen a Weboldal biztosításával kapcsolatos tevékenység megszűnése vagy fizetésképtelenségi eljárás esetén.

9. CIKK: SZERZŐDÉSKIOSZTÁS

A vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel a Felhasználó egyetért azzal, hogy EU4UA, az alábbiakban meghatározott szerződéses jogviszonyt bármilyen módon harmadik félnek átruházhatja, átruházhatja vagy átruházhatja vagy biztosíthathatja.

10. CIKK. HIPERHIVATKOZÁSOK 

A weboldal valószínűleg más webhelyekre vagy internetes forrásokra mutató hiperhivatkozásokat tartalmaz, kivéve azokat, amelyeket a EU4UA. EU4UA nem vállal felelősséget ezekért a külső weboldalakért és internetes forrásokért, és így minden felelősséget elhárít az ezeken a külső weboldalakon vagy internetes forrásokban vagy azokból elérhető tartalmakért, termékekért, szolgáltatásokért, hirdetésekért vagy bármely más anyagért, amennyiben EU4UA nem tudja ellenőrizni ezeket a külső webhelyeket és internetes forrásokat. A hiperhivatkozások használatára/követésére vonatkozó döntést kizárólag a Felhasználó hozza meg.

EU4UA emlékezteti a Felhasználót, hogy a nem kapcsolt külső webhelyekre vagy forrásokra saját felhasználási feltételeik vonatkoznak.

Ha a Felhasználó hipertext linket kíván létrehozni a Weboldalra, a Felhasználónak EU4UA"előzetes írásbeli hozzájárulás e-mailben küldött kérelemmel: infó @eu4ua.org. EU4UA saját belátása szerint elfogadhat vagy elutasíthat minden e célból benyújtott kérelmet. EU4UA nem köteles elfogadni az ilyen kérést, és nem indokolni sem az ilyen kérelem elutasítását.

11. CIKK: A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen Felhasználási Feltételek minden egyes cikke külön-külön vonatkozik. A hatályos hatályos rendeletek bármilyen módosítása, vagy egy bíróság vagy egy illetékes hatóság bármely határozata, amely érvényteleníti a Felhasználási Feltételek egy vagy több cikkét, nem érinti a teljes Felhasználási feltételek érvényességét. Az ilyen módosítás vagy döntés nem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy figyelmen kívül hagyja a jelen Felhasználási Feltételek érvényes rendelkezéseit.

12. CIKK: BIZONYÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ellenkező bizonyíték hiányában a EU4UAinformatikai rendszerének bizonyítékát kell képeznie a EU4UA és a felhasználó. 

A jelen Feltételek elfogadásával a Felhasználó vállalja, hogy nem vitatja az online előállított dokumentumok bizonyító értékét elektronikus jellegük alapján. 

A jelen Felhasználási Feltételek Felhasználó általi elfogadása a francia Polgári Törvénykönyv 1368. cikke szerinti bizonyítási megállapodás megkötését eredményezi.

13. CIKK. NYELV

Ezek a felhasználási feltételek angol nyelven íródtak. A jelen Felhasználási Feltételek fordításával kapcsolatos bármilyen eltérés vagy vita esetén csak az angol szöveget kell alkalmazni.

14. CIKK. IRÁNYADÓ JOG / JOGHATÓSÁG 

Ezeket a felhasználási feltételeket a francia jog szabályozza, értelmezi és érvényesíti, kivéve, ha azt a helyi jog kifejezetten előírja.

Az értelmezésükkel vagy végrehajtásukkal kapcsolatos vita esetén, EU4UA és a Felhasználó minden peres eljárás előtt békés megállapodást köt, és minden ehhez szükséges információt megad egymásnak. 

A Felhasználó az Európai Bizottság által biztosított vitarendezési platformon is benyújthatja panaszait az alábbi címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Az Európai Bizottság továbbítja a Felhasználó panaszát a bejelentett illetékes nemzeti közvetítőknek.

Békés megállapodás hiányában a EU4UA és a Felhasználó a jogvita másik félnek történő értesítésétől számított két (2) hónapon belül jogi keresetet lehet benyújtani az illetékes bírósághoz az ügyben.